Sütunlar
Teknolojik ekipman: fırın ve makarna

Ekipman fırınları ve keşifleri.

Хлеб, являясь наиболее массовым штучным продовольствен­ным грузом с наименьшим сроком реализации, требует жестких санитарных режимов, слабо выдерживает механические воздействия, особенно в первые часы после выпечки. С учетом этого важная роль должна отводиться транспортно-складским операци­ям. Однако по сравнению с уровнем механизации основного про­изводства механизация транспортно-складских операций с готовой продукцией значительно отстает, едва достигая 10… 15 %.

Taşıma ve depolama işlemlerini yürütme şemaları. Fırınların ve çoğu fırınının keşfi için, mamullerin tepsilere manuel olarak istiflenmesi ve özel kamyonlara aktarılması ile tepsi veya raf arabalarına taşınması tipiktir.

Daha ilerici olan, ekmek ürünlerinin kaplar kullanılarak taşınması şemasıdır. Bu durumda, bir elektrikli sürücüden çalışan bir yük tarafı olan özel bir motorlu taşıt kullanılır. Fırınlardan pişirilen ürünler konveyör bantlarla tasnif masasına taşınır ve burada fırına taşınan kaplarda manuel olarak görüntülenir ve istiflenir.

Konteynerleri taşımak için yükleyiciler, havai veya yer konveyörleri kullanılır.

Sipariş uygulamasına uygun olarak, yüklü konteynerler, sürücü tarafından aracın alçaltılmış tarafına monte edilen, minibüsün içine kaldırılıp yuvarlanan yükleme platformuna beslenir, daha sonra da kapı olan taraf kapatılır. Satış noktasına varışta, sürücü konteynerleri hizmet odasına veya mağazanın ticaret odasına boşaltır, boş konteynerleri alır ve fırına teslim eder. Ürünlerin satışı mağazada konteynerlerden yapılır. Kapları ve tepsileri dezenfekte ettikten sonra, döngü tekrarlanır.

На рис. 3.49 представлена схема комплексной механизации погру­зочно-разгрузочных и транспортно-складских работ в хлебохрани­лищах и экспедициях, которая экономически обоснована для внед­рения на хлебозаводах большой мощности и предназначена для механизации всех операций — от выхода хлеба из печи, укладки его в тару до загрузки ее в автохлебовоз. В этой схеме задействова­ны агрегаты 1, 4, 5 для укладки хлеба в лотки и лотков в контей­неры, траверсная тележка 2, конвейер 3, поворотный круг 6, аг­регат 7 для ручной укладки мелкоштучных изделий в лотки, цир­куляционный стол 8, контейнеры с пустыми лотками 9, специ­альный подъемник 10 для листов с мелкоштучными изделиями, механизмы 11… 13 подъема и выгрузки хлеба у печей, устрой­ства 14, 15 для центрирования и стыковки автохлебовозов, двух­створчатые ворота 16, участок для доукомплектования 17, рель­совый путь 18, комплектующая тележка 19, загрузочные конвейе­ры 20, автохлебовозы 21, напольный накопитель контейнеров 22, агрегат 23 для санитарной обработки лотков, накопитель 24 загру­женных контейнеров, раздаточная тележка 25.Şek. 3.49. Kargo elleçleme ve depolama operasyonlarının karmaşık mekanizasyon şeması

Şek. 3.49. Tahıl depolarında ve seferlerinde yükleme ve boşaltma ile taşıma ve depolama işlemlerinin karmaşık mekanizasyon şeması

Bu şema kapsamındaki yükleme ve boşaltma ile taşıma ve depolama işlemleri aşağıdaki gibi yapılır.

Fırınlardan ekmek, konveyör bantlar aracılığıyla konveyör bantlara konveyör bantlar yoluyla gönderilir. Servis yapmadan önce ekmek yönlendirme mekanizmalarından geçer.

Ekmek koyma ünitelerinden, travers arabası bulunan yük konteynırları (bkz. Şekil 3.49), ekmek - tahrikleri 24 depolamak için konveyörlere aktarılır. Travers arabaları, rayların ekseni boyunca dikey olarak hareket eder. Her çeşit (tip) ekmek, dağıtım şebekesine gönderilinceye kadar ilgili konveyör tahrikinde depolanır. Çok sayıda konteynerin nakliyesi otomatik bir döngüde gerçekleştirilir. Siparişlere göre, operatör bileşen arabası için programı ayarlar.

Tepsili tepsinin yeniden teçhizatı, dairesel bir toplayıcı konveyör, tepsileri yeniden doldurmak için bir mekanizma, bir ray yolu 17 ve bir konsoldan oluşan bölüm 18'de gerçekleştirilir. Konteyneri kendi ekseni etrafında döndürerek, herhangi bir sürücüyü seçicideki yükleme yerine getirebilirsiniz.

Tamamlanan konteynerler aksesuar arabası tarafından alınır ve programda belirtilen yükleme konveyörüne (20) aktarılır Tüm yükleme konveyörleri iki set - sekiz konteyner depolayacak şekilde tasarlanmıştır. Yükleme konteyneri, fabrikadan çıkıştan gelmeden önce, boş tepsiler 27 ile konteyner hattı ile kenetlenen ve konteynırları boşaltan araba 22 ile sabitlenmiştir. Boş kaplar sanitasyon ünitesine 23 gönderildi. Dezenfeksiyon işlemine tabi tutulan konteynerler, travers arabası 2, ekmek döşeme ünitelerine 1,4,5,7 verilen bir programa göre servis edilir.

Aracı yükleme konveyörü ile yerleştirdikten sonra, dört konteynerin tamamını gövdeye yükleyen bir mekanizma etkinleştirilir.

Учет готовой продукции осуществляется счетным устройством. В кузов автомашины вмещаются четыре контейнера, а в каждый контейнер — 32 стандартных лотка.

Tahıl depolama tesislerini ve keşiflerini mekanize etmek için çeşitli yöntemlerin karşılaştırmalı bir değerlendirmesi, yük taşıyan bir tarafa sahip araçlar kullanılarak konteyner teslimatının ağır fiziksel emeği ortadan kaldırdığını, önemli sermaye maliyetleri olmadan taşıma süreçlerini mekanize ettiğini ve konteynırların aynı anda işlenmesi sonucunda araç yükleyicileri için aksama süresini azalttığını göstermektedir.

Unlu mamulleri ayırma ve işleme donatımı. Ekmek ürünlerini tepsilere koymadan önce ayırmak ve işlemek için, sirkülasyon tabloları kullanılır (Şekil 3.50): yuvarlak ve esnek bir plaka konveyörü ile.

Yuvarlak masa (bkz. Şekil 3.50, a), küçük bir kenarı olan 7 mm çapında koni şeklinde bir kapağa 2000 sahiptir. Kapak çelik sacdan yapılmıştır ve dikey bir raf 2 üzerine monte edilmiştir. Raf 3'e bir sonsuz dişli monte edilmiştir. Sonsuz dişli çarkının mili aynı anda masa kapağının dönme ekseni olarak işlev görür. Kapak bir elektrik motoru 4 tarafından tahrik edilir ve 4 dakikalık bir frekansta döner-1

Konveyör bandından veya kızaktan masaya gelen bitmiş ürünler, tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılır ve tamamen yana doğru çevrildiğinde kayır.Şek. 3.50. Dolaşım tabloları

Şek. 3.50. Dolaşım tabloları: a - yuvarlak; b - esnek plaka taşıyıcılı

Esnek bir plaka konveyörlü masa (bkz. Şekil 3.50, b), kayışların tutturulduğu bağlantılara 2 yatay olarak yerleştirilmiş iki zincir bloğundan 3, bir plaka makaralı zincirden 4 oluşan yatay bir konveyördür. Konveyör hareket ettiğinde, uçlar köşe çerçevesinden yapılmış masa çerçevesinin yanlarında kayar.

Yorum ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Обязательные поля помечены *

Bu site spam ile mücadele etmek için Akismet'i kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.