Sütunlar
Ekoloji - kurallar

Çevre izninin kaydedilmesi için belgelerin listesi

                                                                             Girişleri dağıtma iznini reddettiği için eyaletin alt'єktasından alınan belgeleri açıklayın: 1. [...]

Sütunlar
Ekoloji - kurallar

Devlet sıhhi ve epidemiyoloji istasyonu için belgelerin listesi

İş faaliyetinin robotik (virobnistva) kulağına bir kopyasını inkar etmek için Devlet Sıhhi ve Epidemiyoloji İstasyonunda ibraz edilmesi gerektiği için belgelerin aktarılması 1. Özel bir teşebbüsün veya işletmenin sahibinin başvurusu. 2. Sınai faaliyetin sub'takta'sının devlet restorasyonu (yeniden restorasyonu) veya farklı bir faaliyet türü olan bir teşebbüsün statüsü hakkında tanıklık. 3. Kayıt başvurusu yapma hakkı belgesi (kira sözleşmesi, başvuruların satın alınması ve satılması). 4. Yerel makamların kararı [...]