Sütunlar
Üretimin sıhhi-mikrobiyolojik kontrolü

COVID-19 ve bezpeka kharchovih ürünleri

COVID-19 ve güvenli gıda ürünleri: Gıda işletmeleri için gerekli Fiziksel mesafe söz konusu olduğunda, sakatlığın bulaşmasını azaltmanın yollarından biri olarak, Sağlığın Korunması için Tüm Kutsal Teşkilat'ın (OOH) neşesini görmek çok fazla arazi.

Sütunlar
Üretimin sıhhi-mikrobiyolojik kontrolü

Gıda Mikrobiyolojisi

GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Soğutulmuş et. Buradaki yüzeyin mikroflorası, envanter ve ekipman nesneleri, işçilerin kıyafetleri ve elleri, havadan çıkan toz ve su damlacıkları, bağırsakların kesiklerle kirlenmesi vb.

Sütunlar
Üretimin sıhhi-mikrobiyolojik kontrolü

Yan yemekler ve sosların bakteriyel kontaminasyonu

VNIHI'da incelenen garnitür ve sosların bakteriyel kontaminasyonu tabloda sunulmuştur. 56 ve 57. Bu tür ürünler bir restoran ve bir mutfak fabrikasında yapılmıştır.

Sütunlar
Üretimin sıhhi-mikrobiyolojik kontrolü

Güvenli teknolojinin geliştirilmesi, tipik çalışma işlemleri.

Bir ürünü hazırlamak veya istiflemek için kullanılan işlemlerin çoğu masalarda veya diğer düz yüzeylerde gerçekleştirilir.